Regulamin

REGULAMIN NAJMU KRÓTKOTERMINOWEGO

FOX APARTMENTS

I. WPROWADZENIE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego umeblowanych i wyposażonych Apartamentów prezentowanych na stronie www.fox-apartments.pl.
 2. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. W momencie dokonania rezerwacji Umowę Najmu na zasadach opisanych w regulaminie uważa się za zawartą.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości Apartamentu.
 4. Definicje:
 • Wynajmujący – Fox Apartments, Kraków ul. Mikołaja Zyblikiewicza 11A /11
 • Najemca – użytkownik dokonujący rezerwacji Apartamentu
 • Apartament – apartament prezentowany na stronie www.fox-apartments.pl

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wynajem Apartamentów ma charakter krótkoterminowy i nie służy zaspokajaniu stałych potrzeb mieszkaniowych Najemców.
 2. Czas trwania najmu liczony jest w dobach.
 3. Przedmiotem wynajmu są w każdym przypadku całe Apartamenty niezależnie od ilości osób. Jednak ilość osób przebywających w wynajętym obiekcie nigdy nie może być większa od przeznaczenia danego apartamentu.
 4. W Apartamencie mogą przebywać wyłącznie osoby powyżej 18 roku życia oraz dzieci pod opieką osób dorosłych.

III. REZERWACJE, ZAMELDOWANIE I WYMELDOWANIE

 1. Najemca dokonujący rezerwacji online ponosi odpowiedzialność za prawidłowość danych podanych w formularzu rezerwacyjnym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy wybór terminu lub błędnie wprowadzone dane w formularzu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, których nie można skorygować poprzez edycję rezerwacji, prosimy o pilny kontakt.
 2. Rezerwację uważa się za potwierdzoną z chwilą otrzymania e-maila z informacją o jej przyjęciu.
 3. Ceny przedstawione w systemie zawierają podatek VAT. Mogą obejmować również inne świadczenia, wyszczególnione w opisie oferty.
 4. Nie wykonanie czynności opisanych przy składaniu rezerwacji, w wymaganym terminie, powoduje automatyczne anulowanie rezerwacji.
 5. Anulowanie lub zmiana rezerwacji są możliwe poprzez link zawarty w e-mailu lub przez kontakt z Wynajmującym. Skorzystanie z linku w e-mailu umożliwia automatyczne, natychmiastowe anulowanie rezerwacji.
 6. Wydanie apartamentu Najemcy następuję po uiszczeniu całości opłaty związanej z najmem oraz po dopełnieniu formalności meldunkowych, nie wcześniej niż o godz. 15:00 pierwszego dnia najmu. W szczególnych sytuacjach i za zgodą Fox Apartments wydanie apartamentu może nastąpić o innej godzinie.
 7. Zdanie apartamentu przez Najemcę musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu najmu do godziny 11:00. W szczególnych sytuacjach i za zgodą Fox Apartments zdanie apartamentu może nastąpić o innej godzinie.
 8. Odmowa wypełnienia i podpisania karty meldunkowej przez Najemcę jest równoznaczna z anulowaniem rezerwacji.
 9. Szczegółowe instrukcję związane z przekazaniem, dostępem do Apartamentu oraz jego zdaniem po zakończonym pobycie zostaną przekazane w formie maila, sms lub dokumentu najpóźniej w dniu przyjazdu.
 10. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bez podania przyczyny ze względów technicznych i innych niezależnych od niego.

IV. USŁUGI ZAWARTE W CENIE

 1. Wszystkie apartamenty są w pełni umeblowane, posiadają kuchnię lub aneks kuchenny z pełnym wyposażeniem oraz prywatną łazienkę z prysznicem i WC. Dodatkowo każdy Apartament jest wyposażony w TV oraz bezpłatny dostęp do internetu poprzez sieć bezprzewodową Wi-Fi.
 2. Do każdego pobytu naliczana jest opłata związana ze sprzątaniem w wysokości 40 zł.

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTÓW

 1. Wynajem Apartamentów dostępnych na stronie www.fox-apartmetns.pl realizowany jest tylko na potrzeby krótkoterminowych pobytów.
 2. Wykorzystanie Apartamentu w celu prowadzenia działalności gospodarczej w jakiejkolwiek formie jest zabronione.
 3. Najemca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, jak również Regulaminu Porządku Domowego, określonego przez Administrację.
 4. Najemca nie może na żadnym etapie pobytu powodować uciążliwości w jakiejkolwiek formie lub zachowywać się antyspołecznie w stosunku do innych mieszkańców i osób przebywających w budynku, w którym znajduje się apartament.
 5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odmowy zameldowania osób znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków, używających obraźliwego słownictwa lub w inny niedopuszczalny sposób naruszających zasad dobrego wychowania.
 6. Najemca nie posiada prawa do przekazywania kluczy oraz udostępniania apartamentu osobom trzecim.
 7. Najemca odpowiada za zabezpieczenie apartamentu w trakcie jego opuszczania (właściwe zamknięcie drzwi i okien) oraz do wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych.
 8. W obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach od 23.00 do 6.00 rano.
 9. Wynajmujący nie wyraża zgody na organizację na terenie apartamentów jakichkolwiek imprez i zgromadzeń.
 10. Pobyt zwierząt nie jest dozwolony w apartamencie. Złamanie zakazu wprowadzenia do apartamentu zwierząt skutkuje obciążeniem Klienta karą umowną w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych).
 11. W przypadku podejrzenia naruszenia niniejszego Regulaminu lub podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, Wynajmujący ma prawo wstępu do Apartamentu o każdej porze.
 12. Naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu może skutkować rozwiązaniem Umowy Najmu w trybie natychmiastowym bez obowiązku zwrotu poniesionych przez Najemcę kosztów związanych z najmem.

VI. POWSTANIE SZKÓD W APARTAMENCIE

 1. Wynajmujący jest materialnie odpowiedzialny za stan apartamentu i jego wyposażenie podczas pobytu.
 2. Wynajmujący ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia apartamentu lub jego wyposażenia w trakcie pobytu, które wystąpiły ze względu na zaniedbania, umyślne lub nieodpowiednie zachowanie ze strony Wynajmującego lub innego gościa.
 3. Najemca zobowiązany jest zawiadomić Wynajmującego o ewentualnych uszkodzeniach i brakach zastanych w apartamencie oraz do niezwłocznego zgłoszenia szkód wyrządzonych przez siebie podczas pobytu.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYNAJMUJĄCEGO

 1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia jakiegokolwiek mienia wniesionego do apartamentu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobach przebywających w apartamentach.
 2. Wynajmujący nie zapewnia ubezpieczenia osób przebywających w apartamencie, jak i rzeczy wnoszonych do apartamentu.
 3. Pojazdy zaparkowane w wyznaczonych miejscach są zaparkowane na ryzyko ich użytkowników.

VIII. ZAKAZ PALENIA

 1. W apartamencie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 2. Używanie świec lub jakiegokolwiek innego źródła ognia w apartamencie jest surowo zabronione.
 3. Złamanie powyższych zakazów skutkuje obciążeniem Wynajmującego karą umowną w wysokości 1 000,00 zł. (jeden tysiąc złotych)

IX. DOSTĘP DO APARTAMENTU

 1. Wynajmujący, za pośrednictwem upoważnionych osób, uprawniony jest do kontroli stanu apartamentu lub do przeprowadzenia napraw lub prac konserwacyjnych.

X. REKLAMACJE

 1. Wynajmujący zapewnia iż dokłada wszelkich starań aby usługa wynajmu byłą świadczona zgodnie z ofertą. Jeżeli Najemca nie jest zadowolony ze świadczonych przez Wynajmującego usług, powinien to zgłosić niezwłocznie i nie później niż 12 godzin od momentu stwierdzenia nieprawidłowości za pośrednictwem maila oraz telefonicznie.