Polityka prywatności

 • Polityka Prywatności:

  1.Ochrona Danych Osobowych 

 • Administratorem danych osobowych jest Fox Apartments.  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty na adres: ul. Mikołaja Zyblikiewicza 11A/11, 31-029 Kraków lub email: booking@fox-apartments

 • Celem zbierania danych jest realizacja usług najmu krótkoterminowego apartamentów na podstawie umowy zleconej przez Klientów Pensjonatu. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ustęp 1 litera b) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba , której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) tzn. prawnie usprawiedliwionego interesu realizowanego przez administratora danych.

 • Korzystającemu z usług Fox Apartments przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do 25 maja 2018 roku – Generalnego Inspektora Ochrony Danych a po 25 maja 2018 – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 • Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkaniu, nr i serii dowodu osobistego, numeru tel. jest dobrowolne, lecz niezbędne do celów realizacji zleconej usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi zawarcie umowy o usługi najmu krótkoterminowego apartamentów.

 • Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  Dane udostępnione nie będą podlegały profilowaniu.

 • Administrator danych osobowych nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług najmu krótkoterminowego apartamentów będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa m.in. podatkowych, dotyczących archiwizacji.Cookies


  2. Pliki Cookies

 • Strona fox-apartments.pl używa plików „cookies”. Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniem używanym do przeglądania sieci Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisu do indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.


  3. Plugin Facebook

 • Strona fox-apartments.pl zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio połączy z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje o odwiedzinach strony ze danego adresu IP. Jeżeli odwiedzający stronę fox-apartments.pl będzie zalogowanymi na swój profil na Facebooku, ten zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.

 • Facebook nie przekazuje informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook należy kontaktować się bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanać się z polityką prywatności portalu pod adresem:

 • https://www.facebook.com/about/privacy/W celu ograniczenia Facebook’owi możliwości pozyskiwania informacji dotyczącej wizyt na stronie fox-apartents.pl należy wcześniejsze wylogowanie się z waszego konta na Facebooku.